Động cơ thang máy GEM HW140C Sản xuất tại Italia

Thông tin thiết bị

  • GEM HW140C Traction
  • 0 VNĐ cung cấp theo thang
  • Italia
  • Bán kèm thang máy

Động cơ thang máy GEM HW140C