Lắp đặt đầu cửa tầng và đầu cửa cabin thang máy kính

Lắp đặt đầu cửa tầng và đầu cửa cabin cho thang máy kính, đảm bảo chính xác cao đem lạị sự hoàn hảo cho công trình