Thông tin thiết bị

  • Schmersal bp308
  • 0 VNĐ
  • Germany (Đức)
  • Bán kèm thang máy

Thông số vi xử lý Schmersal bp308

Hệ thống điều khiển phân tán dựa trên công nghệ CANopen Cia-417. Điều khiển nhóm kiểm soát lên đến tám thang máy