Khung thang máy

Khung thang máy bằng nhôm nhôm đúc sơn tĩnh điện, bằng thép chấn bắt ốc sơn tĩnh điện, hoặc bằng thép hình lắp ghép hàn bắt ốc gia cố tại công trình