Tòa nhà nơi lắp đặt thang máy mitsubishi
Ngày 07/10/2018
Tập đoàn thang máy Mitsubishi Electric Vào ngày 10/05/2016. Tại Tokyo Nhật Bản tuyên bố đã phát triển thành công hệ thống công nghệ thang máy mitsubishi mới với tốc độ kỷ lục: 1230 m/phút, tương đương 20.5 m/s.
thang máy tải hàng chở tàu biển
Ngày 07/10/2018
Hệ thống thang máy tải hàng chở tàu vận tải được xây dựng ở đập Tam Hiệp được dùng để chuyên chở tàu bè, và có công suất mỗi năm lên tới hơn 6 triệu tấn.